Support

Các lợi ích của VPN

Bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật Wi-Fi, truy cập không hạn chế vào nội dung và nhiều lợi ích khác

Tổng quan về VPN

Công nghệ VPN cho phép bạn gửi dữ liệu được mã hóa qua mạng không được mã hóa trước đó. Ngoài cung cấp cho bạn khả năng duyệt Web riêng tư và an toàn, VPN như Hotspot Shield VPN còn đem lại nhiều lợi ích quan trọng khác. So với proxy web, VPN còn cung cấp khả năng bảo mật và quyền riêng tư trực tuyến tốt hơn nhiều.

Hotspot Shield VPN là VPN đáng tin cậy nhất trên thế giới với hơn 500 triệu lượt tải xuống. Ứng dụng này khả dụng cho Mac, Windows, iPhone/iPad & thiết bị Android.

Các lợi ích của Hotspot Shield VPN